SİCİL SERVİSİ SORU VE CEVAPLARI 

 

Devlet Memurlarının Mal Bildirim süreleriyle ilgili Genel Bilgiler...

 

Sonu 0 ve 5 ile biten yıllara Genel Beyan; ayrıca memurun net aylığının 5 katı tutarında mal edinimi olması halinde 30 gün içinde ek beyanda bulunması gerekmektedir. 


  Veraset yoluyla edindiğim; ancak bedeli maaşımın net 5 katını aşmayan taşınmaz mal ile ilgili beyanda bulunmam gerekir mi ?
  Edinilen Gayri Menkullerin değeri ne olursa olsun Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.

  Görevinden istifa eden Devlet Memurları mal bildiriminde bulunmak zorunda mıdır ?
 

3628  Sayılı yasanın 6.Maddesinin 1.bendinde “Görevin sona ermesi halinde,ayrılma tarihinden itibaren 1 ay içinde “ mal bildiriminde bulunması gerektiğini belirttiğinden; mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.


  Devlet Memurları kendileri haricinde, başka kimlerle ilgili mal bildiriminde bulunmak zorundadı...
  Devlet Memurları; Eşleri ve Velayetleri altındaki çocukları ile ilgili Mal Bildiriminde bulunması gerekmektedir.

  Merak Ettiğim bir Devlet Memurunun Mal Beyanındaki Mallarını öğrenebilir miyiz?
 

3628 Sayılı Yasanın 9.Maddesine göre; Mal Bildirimleri kişinin özel dosyasında saklanır,bildirimlerin içeriği hakkında,20 madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz, bilgi verilemez, ayrıca mal bildirimindeki kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunamaz.


  Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar; kendi bildirimleri hakkında açıklamada bulunabilir mi?
  3628 sayılı yasada bu konuda herhangi bir düzenleme ve kısıtlama bulunmamaktadır.

  Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar ne kadar ceza verilir?
 

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde gerçeğe aykırı bildiriminde bulunanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.