İstanbul Defterdarlığı

 

 

 

 

                BEYAZIT KONUKEVİ KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ

 

                Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun 03.03.2017 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 06.03.2017 tarihinden
itibaren geçerli olacak şekilde konaklama bedelleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

I -KAMU PERSONELİ

Kahvaltı Dahil Kişi Başı Fiyatlar

A-   Görevli Olmayan Kamu Personeli

Odalar Çeşitleri ve Ücretler

Kat:1

(Yasemin)

Kat:2

(Nergis)

Kat:3

(Lale)

1-Maliye Bakanlığı Mensupları                                                               

50,00 TL

45,00 TL

60,00 TL

2-Diğer Kamu Personeli                                                                                                          

62,50 TL

56,25 TL

75,00 TL

3-A(1) ve A-(2) fıkrasında yer alanların dışında kalan

kişiler

75,00 TL

70,00 TL

90,00 TL

 

     B- Geçici Görevliler, Sevkli Gelen Hasta ve Refakatçiler (ilk on gün)

 

1- Ek göstergesi 8000  üzeri olan,

72,00 TL

2-Ek göstergesi 5800-8000 arasında olan (Müsteşar-Müsteşar Yrd.-Genel. Md.-Genel Md. Yrd.)         

67,50 TL

3- Ek göstergesi 3000-5800 arasında olan(Daire Bşk.-Defterdar-Müdür)

63,00 TL

4-Aylık/ kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                                        

55,00 TL

5-Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                                      

54,00 TL

 

 

     C- Geçici Görevliler, Sevkli Gelen Hasta ve Refakatçiler (ilk on günden sonra)

 

1- Ek göstergesi 8000  üzeri olan,

24,00 TL

2-Ek göstergesi 5800-8000 arasında olan (Müsteşar-Müsteşar Yrd.-Genel. Md.-Genel Md. Yrd.)        

22,50 TL

3- Ek göstergesi 3000-5800 arasında olan(Daire Bşk.-Defterdar-Müdür)

21,00 TL

4-Aylık/ kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                                         

18,50 TL

5-Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                                      

18,00 TL

 

 

II- DENETİM ELEMANLARI

 

1-Merkezi Denetim Elemanları                                                                                                  

94,00 TL

2-Bölge Denetim Elemanları

79,00 TL

III- DİĞER ÜCRETLER

 

1-Kahvaltı Ücreti (Konaklamayanlar için)

10,00 TL

2-Salon Kullanım Bedeli

1,050 TL

Not:

     1- Bir kurum veya kuruluşun eğitim dinlenme tesisleriyle misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy(anne-baba) ve altsoylarına(çocuk-torun),kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

     2-   A1, A2 ve A3 sırada sayılanların ücretleri peşin alınır.
     3- Paylaşımlı odada (birden fazla yatak olan odalarda) tek kalmak istendiğinde tek kalma talepleri yer müsaitliğine göre değerlendirilir. İlk üç (3) gün ile sınırlı olmak üzere %50 artırımlı olarak ücretlendirilir. İzleyen üç (3) günden fazla günler için %100 artırımlı fiyat uygulanır.
     4- 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 28’inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekar lojmanı olarak kullanılamaz.
     Oy birliği ile karar verilmiştir.

Engin YILMAZ

Defterdar Yardımcısı V.

Sos. Tes. Yön. Kurulu Başk.

 

Burhan KARABOSTAN

Muhasebe Müdürü

Üye 

Emre  KİP

Personel Müdürü

Üye