ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

Kimler Engelli İndiriminden Yararlanabilir?
  • Özürlü hizmet erbabı, 
  • Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
  • Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler,
  • Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı,
  • Basit usulde vergilendirilen özürlüler,engelli indiriminden yararlanabilmektedir.

      Engelli Dereceleri, İndirim Tutarları Ne Kadardır? 

  • Gelir Vergisi Kanuna göre, çalışma gücünün
  •  Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
  • Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,
  • Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

      Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle engelli indirimi tutarları:
 

Resmi Gazete No 29931 (2017 yılı için)
Resmi Gazete Tarihi 27/12/2016
 

2017 yılı için
(296 Seri No.lu G.V.Tebliği)

2016 yılı için
(290 Seri No.lu G.V.Tebliği)

Birinci derece (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

900 TL

900 TL

İkinci derece (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

470 TL

460 TL

Üçüncü derece (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

210 TL

210 TL

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat   matrahından,   Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden indirilir.