İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

YARGI PARA CEZASI TAHSİLATI

İşlem Tanımı Bütçe Geliri Tahsilatı
 
Kısa Bilgi
 
Başvuru Koşulları

İlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge

Gerekli Belgeler

İlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge

İşlem Adımları
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

Şahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

   - İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

   - 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

   - 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

   - Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.
 

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr