İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

NAKİT İHALE TEMİNAT İADESİ

İşlem Tanımı

Geçici Teminatın İadesi;
İhale üzerinde kalmayan ihale dışı bırakılan isteklinin yatırdığı geçici teminatın iade edilmesi.

Kesin Teminatın İadesi;
İhale konusu malın teslimi, hizmetin ifası, yapım işinin tamamlanması üzerine kesin teminatın iade edilmesi.

Kısa Bilgi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 
Başvuru Koşulları

Gerekli Belgeler

Geçici Teminatlarda;

    1- İdarenin Yazısı

    2- Alındı Belgesinin Aslı

    3- Aynı gün iade edilmeyenlerde banka IBAN numarası gösterir dilekçe

Kesin Teminatlarda;

    1- İdarenin Yazısı

    2- Alındı Belgesinin Aslı

    3- Vergi Borcu Yoktur Yazısı

    4- SGK İlişiksiz Yazısı

    5- Banka IBAN Numarası gösterir Dilekçe

    6- Şirket ise; Yetki Belgesi İmza Sirküsü, Vekaleten ödenenlere Vekaletin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

İşlem Adımları

Teminatın yatırıldığı gün iadesinin talep edilmesi halinde 8000 TL'ye kadar veznece, 8000 TL'yi aşan ödemeler banka ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılacağından, gerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.  

Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

  Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr