İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI

İşlem Tanımı Bütçe Geliri Tahsilatı
 
Kısa Bilgi
 
Başvuru Koşulları

   İdari Para Cezası Karar Tutanağı (5326 sayılı kabahatlar kanunu veya diğer yasalar gereği )

Gerekli Belgeler

   1- İdari para cezası karar tutanağı

   2- Tebliğ tutanağı   

İşlem Adımları
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

Şahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

   - İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

   - 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

   - 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

   - Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.
 

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr