İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

ADLİ TEMİNAT İADESİ

İşlem Tanımı 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
 
Kısa Bilgi 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 
Başvuru Koşulları
Gerekli Belgeler

   1- Mahkeme Kararı

   2- Alındı aslı

   3- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

İşlem Adımları Gerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
 
 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr