İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

663 SAYILI KHK’YE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK RUHSAT VE LİSANSLARA İLİŞKİN TAHSİLAT İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı Bütçe Geliri Tahsilatı
 
Kısa Bilgi
 
Başvuru Koşulları

663 sayılı KHK’ye gereği Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma , ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar için üzerinde belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedellerinin tahsilatların yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel kişiye hitaben düzenlenmiş yazı.

Gerekli Belgeler

   İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel tüzel kişiye hitaben, içeriğinde ilgilinin kimlik bilgileri ve hangi iş ile ilgili olduğunu ve ödenecek miktarı belirten yazı örneği.

İşlem Adımları
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

Gerçek veya tüzel kişilerin İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine tebliğ edilen yazı ile, Bütçe Gelirleri servisine başvurmaları gerekir.

    a- Bütçe Gelirleri servisince muhasebe işlem fişi düzenlenir

    b- İlgili, kurumumuz veznesine ödemeyi gerçekleştirir.

   c- İlgili, Ziraat Bankasında bulunan kurum hesabımıza da ödeme yapabilir. ( İl Sağlık Müdürlüğü yazısının bir suretini kurumumuza getirmesi gerekmektedir.)

    Hesap Numarası : Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN
 

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr