İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri

2/B TAHSİLATI (6292 SAYILI KANUN)

İşlem Tanımı Bütçe Geliri Tahsilatı
 
Kısa Bilgi
 
Başvuru Koşulları

6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği, Milli Emlak Başkanlıklarınca değerleme işleminden sonra 2/b yasasından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler,

Gerekli Belgeler

Gerçek ve tüzel kişilere, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu,

İşlem Adımları
 
Başvuru Yeri İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
 
Başvuru Şekli

   İlgili, Milli Emlak Müdürlüğünce tebliğ edilen, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu ile Muhasebe Müdürlüğü Bütçe Gelirleri Servisine veya İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapar.

    a- İlgilinin tercih ettiği ödeme planına göre, sistemde gerekli tahakkuk işlemi yapılarak, vezneye ödeme gerçekleştirilir.

    b-- Aldığı makbuzla 2/b işlem sürecini yapan ilgili Milli Emlak servisine başvurarak, işlemine devam eder.

    c- İlgili, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya İlçe Malmüdürlüklerine ödeme yapabildiği gibi, isterse

        - Hak Sahibinin T.C. Kimlik No /Vergi Kimlik No

       - Taşınmaz Numarası

       - Taşınmaz Ödeme Tipi :

         ( 1- Peşin           2- Tamamı Taksitli           3- %50 Peşin %50 Taksitli )

         belirtilerek,

Muhasebe Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN a ödeme yapabilir.
 

 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr