İstanbul Defterdarlığı
MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ HİZMET KILAVUZU
 
<<<  Geri
İHALE İLANLARI NEREDE VE NASIL DUYURULUR?

İşlem Adı İHALE İLANLARI NEREDE VE NASIL DUYURULUR?
Kurum Adı İstanbul Defterdarlığı
Kısa Bilgi

Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin ilanlar gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyurulur.Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa, bir kere de Resmi Gazete de yayınlanır. İnternet ortamında ise ilanlar İstanbul Defterdarlığı (www.ist-def.gov.tr) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) sitelerinin taşınmaz mal ihale ilanları kısmından duyurulmaktadır. Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer verilmektedir.

Başvuru Yeri

Merkez İlçedeki İhaleler, İstanbul Defterdarlığı 2. Kat İhale Servisi İstanbul Valiliği Karşısı Ankara Cad. Cağaloğlu-Eminönü adresinde, Şile, Çatalca, Silivri İlçelerinin ihaleleri ilçe malmüdürlüğü binasında yapılmaktadır.

Başvuru Şekli

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

İşlem Adımları -
 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr