İstanbul Defterdarlığı
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ İLAN LİSTESİ

Aşağıda özellikleri belirtilen iş Müdürlüğümüzce Doğrudan Temin Usulü ile yaptırılacaktır. İlgilenenlerin Beyoğlu Emlak Müdürlüğü İnşaat Onarım ve Destek Hizmetleri Servisine müracaatları ilanen rica olunur.
 

İŞİN ADI :İlimiz, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, Şeref Efendi sokak, No:46 Cağaloğlu adresinde bulunan Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğü hizmet binası arşivlerinde su basma tehlikesine karşı önlem alınması işi.

BİLGİ ALINACAK TELEFON : 0212 402 40 66
TEKLİF VERİLECEK SON TARİH VE SAAT: 03.11.2017 10:30

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr