İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  İL KHK İŞLEMLERİ BÜROSUNDAN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165/553-14425 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Ferhat GERÇEK'e ait (Bağımsızlık ve Sosyalizm İçin Yürüyüş Dergisi)'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 10:00 Katip Çelebi Mah. Billurcu Sk. No:20/2 Beyoğlu/İST. 21.190,35 5.297,58 Şartnamede belirtilmiştir
2 165/553-37403 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Tasf. Hal. Boğaziçi Berk Medya Dağıtım A.Ş.'nin Şubesi Boğaziçi Fem Dershanesi Ihlamurdere Şubesi'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 10:15 Kamiloba Mah. Aydın 2 Sk. No:5-7 Büyükçekmece/İST. 1.912,11 450,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165/553-37404 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Marmara Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesine bağlı Özel İstikbal Erkek Öğrenci Yurdu'nun dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 10:30 Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Poligon Cad. 1009. Sk. No:5 Gaziosmanpaşa/İST. 2.170,00 723,30 Şartnamede belirtilmiştir
4 165/553-37405 677  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Gökkuşağı Kadın Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 10:45 Şehit Muhtar Mah. Nane Sk. No:17/5 Beyoğlu/İST. 265,00 67,00 Şartnamede belirtilmiştir
5 165/553-38059 677  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Seyr-i Mesel Sanat Atölyesi Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 11:00 Şehit Muhtar Mah. Nane Sk. No:5/4 Beyoğlu/İST. 2.353,51 590,00 Şartnamede belirtilmiştir
6 165/553-41386 667  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Gelişim Platformu Derneği İktisadi İşletmesi'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 11:15 Gülbahar Mah. Avni Dilligil Cad. Uysal Sk. No:3/A-3 Şişli/İST. 5.400,00 1.350,00 Şartnamede belirtilmiştir
7 165/553-48118 677  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Gül Arzela Kültür Sanat Sosyal Yard. ve Dayanışma Derneği'nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışı  Cinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 19.04.2018 11:30 Şirinevler Mah. Gediz Sk. No:4/A Bahçelievler/İST. 2.421,00 605,25 Şartnamede belirtilmiştir
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır (kullanılmış/hurda durumdaki) malzemelerin satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Defterdarlık İl KHK İşlemleri Bürosunca oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır. 3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) 
İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir.
5-)
Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan malzemeleri ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
 
6-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-) İlanın 1. sırasındaki taşınırlar Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 16.04.2018 ve 18.04.2018 tarihlerinde saat 14:00 ile 15:00 arasında gösterilecektir. İlgililerin belirtilen gün ve saatte ilanda belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
10-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Cinsi Niteliği ve Tahmini Miktarı İhale Tarihi İhale saati Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Diğer Özellikler
1 165/553-7551-7611-7614-7617-7618-7622-7623-7621-7629 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 13:30 Şartnamede belirtilen kurumlarda 5.025,00 1.507,00 Şartnamede belirtilmiştir
2 165/553-7615 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. 11 Kalem tahmini 18.075 kg ağırlığında hurda demir 07.05.2018 13:40 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 13.900,00 4.170,00 Şartnamede belirtilmiştir
3 165/553-7513-7564-7575-7576-7581-7584-7585-7589-7599-7600 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 13:50 Şartnamede belirtilen 10 ayrı kurumda 17.200,00 5.160,00 Şartnamede belirtilmiştir
4 165-553-7591-7592-7593-7601-7605-7608-7609-7610 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 14:00 Şartnamede belirtilen  kurumda 7.950,00 2.385,00 Şartnamede belirtilmiştir
5 165/553-6865-6870-7384-7537-7586-7578-7595-7603-7606 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 14:10 Şartnamede belirtilen 9 ayrı kurumda 4.025,00 1.205,00 Şartnamede belirtilmiştir
6 165-2 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Enes, Eyvah Eyvah, Hora, Palpa, Ceylanlar, Tülay, Ramazan, Kaptan 5 isimli teknelerin/gemilerin imhası sonucu çıkan muhtelif hurda 07.05.2018 14:20 Başakşehir Resneli'de buluınan Belediyeye ait sahada 5.340,00 1.335,00 Şartnamede belirtilmiştir
7 165-552-4332 Parçalanmış hurda kurusıkı tabanca.  3000 Adet parçalanmış hurda kurusıkı tabanca.  07.05.2018 14:30 İstanbul Defterdarlığı Deposu 6.700,00 2.010,00 Şartnamede belirtilmiştir
8 165-552-4238 Mahkemelerce müsaderesine karar verilerek el konulan ve mülkiyeti Kamuya geçirilen havalı nişan tüfeği. 163 Adet havalı nişan tüfeği satışı 07.05.2018 14:40 İstanbul Defterdarlığı Deposu 24.500,00 7.350,00 Şartnamede belirtilmiştir
9 165/520-10646 Çeşitli kurum hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle hurdaya çıkarılan araçlar. 8 Adet fiilen kullanılamayan hurda durumdaki araç 07.05.2018 14:50 Şartnamede belirtilen kurumlarda 4.875,00 1.462,50 Şartnamede belirtilmiştir
10 553-7526 Müsadere edilen çeşitli cins ve nitelikte taşınır mal. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:00 Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 6.500,00 1.950,00 Şartnamede belirtilmiştir
11 553-7627-7630-7644-7646 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:10 Şartnamede belirtilen kurumlarda 4.750,00 1.425,00 Şartnamede belirtilmiştir
12 553-7274-7626-7628 Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme. Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:20 Şartnamede belirtilen kurumlarda 2.300,00 690,00 Şartnamede belirtilmiştir
13 651-90 İst. Anadolu 3. S. H. M.nin 2013/17 E. 2016/4 Tereke Eşyası Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:30 Altayçeşme Mahallesi Girne Sokak Sanatçılar Sitesi B Blok Daire:6 Maltepe İST. 4.400,00 1.320,00 Şartnamede belirtilmiştir
14 651-83 İst. Anadolu 12. S. H. M.nin 2010/11 E.  2013/9 Tereke Eşyası Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:40 İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde 100,00 30,00 Şartnamede belirtilmiştir
15 551-6992 İst. Anadolu 3. S. H. M.nin 2014/8 E. 2017/67 Tereke Eşyası Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir. 07.05.2018 15:50 Altıntepe Mah. Çimen Sokak Elif Apt. No:5/6 Maltepe İST.  4.150,00 1.245,00 Şartnamede belirtilmiştir
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen hurda malzemeler satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (a) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, ticaret sicil gazetesini,  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
5-) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12. sıradaki ihaleye katılacakların  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince lisans belgelerine sahip olmaları ve  ibraz etmeleri gerekmektedir. 8. sıradaki ihaleye katılacakların  Silah Satış Bayilik Belgesinin bir örneğini  ibraz etmeleri gerekmektedir. 9. sıradaki ihaleye katılacakların  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Lisans sahibi olmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
6-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-) İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.