İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK ARAÇLAR

SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO NİTELİĞİ/MARKASI MODEL YILI YAKIT TÜRÜ KM  BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ FOTOĞRAF DİĞER ÖZELLİKLER
1 34130512400 34 YM 9160 VOLVO S60-OTOMOBİL 2011 BENZİNLİ 100.746 İVDB Vatan Kompleksi Otoparkı Fatih/İSTANBUL (212 402 44 80) 64.000,00 19.200,00 05.12.2017 10.00   Şartnamede belirtilmiştir.
2 34130512401 34 ND 7018 VOLVO S60-OTOMOBİL 2011 BENZİNLİ 100.304 İVDB Vatan Kompleksi Otoparkı Fatih/İSTANBUL (212 402 44 80) 64.000,00 19.200,00 05.12.2017 10.10   Şartnamede belirtilmiştir.
3 34130512255 34 GBB 39 BMC ÇEKİCİ PRO 4X2-ÇEKİCİ 2006 DİZEL   Güneşli Ortak Satış Deposu Otoparkı Güneşli/İSTANBUL 22.500,00 6.750,00 05.12.2017 10.20   Şartnamede belirtilmiştir.
4 34130505521 34 ZV 0391 BMW M5-OTOMOBİL 2000 BENZİNLİ   ZALOĞLU YEDİEMİN OTOPARKI-ÇATALCA/İSTANBUL 20.000,00 6.000,00 05.12.2017 10.30   Şartnamede belirtilmiştir.
5 34130512129 34 FL 6353 FİAT-DUCATO-OTOBÜS 2008 DİZEL   Metropol Yeddiemin Otoparkı (212 886 44 87) 15.500,00 4.650,00 05.12.2017 10.40   Şartnamede belirtilmiştir.
6 34130511908 06 ROM 81 RENAULT LAGUNA RXT 2.0-OTOMOBİL 2002 BENZİNLİ   Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 12.000,00 3.600,00 05.12.2017 10.50   Şartnamede belirtilmiştir.
7 34130512205 34 E 0106 CHERY TAXIM 1.5-PANELVAN KAMYONET 2010 BENZİN+LPG   Duru Otoparkı Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 10.000,00 3.000,00 05.12.2017 11.00   Şartnamede belirtilmiştir.
8 34130512422 34 KMK 68 RENAULT MEGANE 1.6--OTOMOBİL 2007 BENZİNLİ 240.068 Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 9.750,00 2.925,00 05.12.2017 11.10   Şartnamede belirtilmiştir.
9 34130512425 34 HU 457 RENAULT MEGANE 1.6--OTOMOBİL 2007 BENZİNLİ 300.809 Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 9.750,00 2.925,00 05.12.2017 11.20   Şartnamede belirtilmiştir.
10 34130512424 34 VY 6625 RENAULT MEGANE 1.6--OTOMOBİL 2007 BENZİNLİ 300.809 Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 8.500,00 2.550,00 05.12.2017 11.30   Şartnamede belirtilmiştir.
11 34130512423 34 BV 3473 RENAULT 19 EUROPA-OTOMOBİL 2000 BENZİNLİ 147.509 Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 7.250,00 2.175,00 05.12.2017 14.00   Şartnamede belirtilmiştir.
12 34130512416 06 MIY 50 RENAULT EUROPA 1.6 E-OTOMOBİL 2001 BENZİNLİ 351.756 Topkapı Sarayı Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü Yemekhane Bahçesi Fatih/İSTANBUL 6.500,00 1.950,00 05.12.2017 14.10   Şartnamede belirtilmiştir.
13 34130512415 06 JY 968 RENAULT EUROPA 1.6 E-OTOMOBİL 2000 BENZİNLİ 260.235 Topkapı Sarayı Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü Yemekhane Bahçesi Fatih/İSTANBUL 6.300,00 1.890,00 05.12.2017 14.20   Şartnamede belirtilmiştir.
14 34130512426 34 EZ 5828 RENAULT CLIO SYMBOL-OTOMOBİL 2003 BENZİNLİ   Trafik Vakfı Otoparkı Kemerburgaz/İSTANBUL (212 402 44 80) 6.000,00 1.800,00 05.12.2017 14.30   Şartnamede belirtilmiştir.
15 34130512256 34 HM 006 KAYNAR-DORSE 1997     Güneşli Ortak Satış Deposu Otoparkı/İSTANBUL 5.500,00 1.650,00 05.12.2017 14.40   Şartnamede belirtilmiştir.
16 34130512138 34 TK 0545 FORD TRANSİT T12-MİNİBÜS 2000 BENZİNLİ 287.779 Yedikule Hıfzısıhha Laboratuvarı Otoparkı 3.500,00 1.050,00 05.12.2017 14.50   Şartnamede belirtilmiştir.
17 34130512108 34 VY 7655 FORD LCY (uzun şasi)-ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) MİNİBÜS 1998 BENZİNLİ   Bakırköy Tamirhane Hurdalığı Otoparkı Bakırköy/İSTANBUL 3.500,00 1.050,00 05.12.2017 15.00   Şartnamede belirtilmiştir.
18 34130512091 34 YB 1878 PEUGEOT BOXER 350 LH-ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) MİNİBÜS  2001 DİZEL   Bakırköy Tamirhane Hurdalığı Otoparkı Bakırköy/İSTANBUL 2.500,00 750,00 05.12.2017 15.10   Şartnamede belirtilmiştir.
19 34130512096   4-5 metre boyunda, fiber ve çifr cidar yapıda dıştan takma motorlu HASAN isimli fiberglas sandal ile iki kürek ve evinrude 30 HP deniz motoru       İstinye Sahil Güvenlik Komutanlığı/İSTANBUL 2.500,00 750,00 05.12.2017 15.20   Şartnamede belirtilmiştir.
20 34130503148  MK-12-CD-009-06  FORD GBR MONDEO 1.8 16 V-OTOMOBİL 1995     Zaloğlu Yeddiemin Otoparkı Kestanelik Köyü Çatalca/İSTANBUL (Tel: 212 794 27 16) 1.000,00 300,00 05.12.2017 15.30   Şartnamede belirtilmiştir.
İVDB Vatan Kompleksi Otoparkında bulunan araçlar 04.12.2017 tarihinde 13.00-17.00 saaatleri arasında görülebilir.

1-
Yukarıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Defterdarlığı, Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
2-İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık İhale Salonunda yapılacaktır.
3- ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 
4- Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhaleye katılanlar bu oranları görmüş ve bu KDV oranına göre teklif vermiş sayılacaktır. ;
5-İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-İhale ilanı www.ist-def.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.