İstanbul Defterdarlığı
GAYRİMENKUL KİRA/KULLANIM İZNİ/İRTİFA HAKKI İHALE İLANLARI

İlçesi
Mahalle/ Köy / Mevkii
Kiralanacak/Kullanım İzni/İrtifak Hakkı Miktar (m2)
Ada/Parsel
Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli TL)
İhale Tarihi, Saati
DETAYI
Tuzla

Orhanlı

8592 Ada 2 Parsel
11142,24m2
(İrtifak Hakkı Tesisi)
222.850,00
30.01.2018 11:00
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr