İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ

<<<  Ana Sayfa

İZİN SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ
 

MERKEZ ATAMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

 
Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi İşlem Süreci
Muhtelif Yazılar ve Dilekçe İşlem Süreci
Terfi İşlem Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
Yer Değiştirme İşlemleri Süreci

EĞİTİM - SINAV SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri
Pasaport İşlemleri Süreci
TODAİE ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri
Yardım Kampanyası Süreci
Yıllık Eğitim Planı Hazırlama Süreci
Yüksek Okul Öğrencileri Staj Başvuruları Süreci
3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)
 

İHALE SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Akaryakıt İhalesi Sonrası İşlem Süreci Fatura Ödeme İşlemi Süreci
Araç Bakım ve Onarım İşlemi Süreci Genel Yemek Hizmetine İlişkin İşlem Süreci
Araç Egzoz Muayenesi İşlem Süreci Jeneratör Yakıt Alım İşlemi Süreci
Araç Lastik Bakım ve Değişim İşlem Süreci Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci
Araç Ruhsat İşlem Süreci Temizlik İhalesi Sonrası İşlem Süreci
Araç Sigortası İşlem Süreci Yangın Malzemesi Alım İşlemi Süreci
Araç Zorunlu Muayene İşlem Süreci Yemek Ödenek Aktarmaya İlişkin İşlem Süreci
Araç Geçiş Ücreti Ödeme İşlem Süreci Ödenek İşlemleri Süreci

DİSİPLİN SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

İL ATAMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

3628 Sayılı Kanun İşlem Süreçleri 2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yap. Atama İşl.S.
4483 Sayılı Kanun İşlem Süreçleri ıktan Atama İşlem Süreci
Görevden_Uzaklaştırma_Sürecı Muvafakat Verme İşlem Süreci
Disiplin İşleri İşlem Süreci Naklen Atama İşlem Süreci
Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci Yeniden Atanma İşlem Süreci
Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci  
İdari Dava İşlemleri Süreci  

EVRAK KAYIT SERVİSİ İŞLEM SÜRECİ

GENEL EVRAK SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Gelen Evrak İşlem Süreci Genel Evrak İşlem Süreci
Giden Evrak İşlem Süreci  
   

TERFİ SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

SİVİL SAVUNMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci Afet ve Acil Durum ile ilgili Faaliyetler Süreci
Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci İş Sağlığı ve Güvenliği İşlem Süreci İletişim Akış Diyagramı
Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci Koruma ve Güvenlik Gör. Aylık Nöbet Çizelgesi Süreci
Terfi İşlemleri Süreci Koruma ve Güvenlik Gör. Giyim ve Teçhizat Malz. Alım Süreci
  Koruma ve Güvenlik Gör. Kimlik Yenileme Eğitimi Süreci
  Sivil Savunma Planı Hazırlanması Süreci

SOSYAL YÖNETSEL MALİ İŞLER SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci Keseneklerin SGK'ya Gönderilme İşlem Süreci
Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci Memur Maaşları İşlem Süreci
DMO'dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması
Doğrudan Temin İşlem Süreci Yolluk İşlemleri Süreci
Fatura Ödemeleri İşlem Süreci SGK'ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci
Giyecek Yardımı İşlem Süreci İşçi Maaşları İşlem Süreci
Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci  

ARŞİV SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

SİCİL SERVİSİ İŞLEM SÜRECİ

Arşiv İşlem Süreci Mal Bildirimine İlişkin İşlem Süreci

KADRO İŞLEM SÜREÇLERİ

EMEKLİLİK İŞLEM SÜREÇLERİİ

Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci
Genel Kadro Değişikliği İşlem Sürecii İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci
İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci  
Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Haz.İşl.S.  
Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci;  
Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci  

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr