İstanbul Defterdarlığı
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ

<<<  Ana Sayfa

İŞLEM SÜREÇLERİ
Muakkip İşlemleri Süreci
Muakkiplere Avans Verilmesi Süreci
Muakkiplere Verilen Avansın Kapatılması İşlemleri Süreci
Naklen Atanma (Ayrılış) Süreci
Naklen Atanma (Başlayış) Süreci
Personel Maaş İşlemleri Süreci
Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanma Süreci
Yıllık İzin Verme Süreci
Yurtici Gecici ve Sürekli Görev Yolluğu Harcırah Avansı Verilmesi Süreci
Yurtici Geçici Görev Yolluğu Harcırah Ödemesi ve Avansın Kap.İşl.Sür.
3_Aylık İstatistiki Verilerin Raporlanma Süreci
6_Aylık İstatistiki Verilerin Raporlanma Süreci

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr