İstanbul Defterdarlığı
GÜNCEL DUYURULAR

<<<  Ana Sayfa

 

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU !!!...

03/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

17.04.2018 Tarihli Yönetmelik

Muhasebe Yönetmelikleri Değişiklikleri

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

12.04.2018 Tarihli Genelge

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelge (Sıra No:6)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

06.04.2018 Tarihli Kanun

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı K.H.K'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

31.03.2018 Tarihli Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

23.03.2018 Tarihli Tebliğ

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A No:10)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

05.03.2018 Tarihli Tebliğ

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

28.02.2018 Tarihli Tebliğ

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

24.02.2018 Tarihli Yönetmelik

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

24.02.2018 Tarihli Yönetmelik

Mali İstatislik Yönetmeliği

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

24.02.2018 Tarihli Yönetmelik

2018/11321 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

15.02.2018 Tarihli Duyuru

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin 2018-1 Sıra Nolu Duyuru

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

19.01.2018 Tarihli Tebliğ

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2018/1)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

19.01.2018 Tarihli Tebliğ

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı:2018-3)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

13.01.2018 Tarihli Tebliğ

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:41)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

13.01.2018 Tarihli Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

13.01.2018 Tarihli Tebliğ

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

04.01.2018 Tarihli Tebliğ

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

04.01.2018 Tarihli Genelge

Mali ve Sosyal Haklar Genelge (Sıra No:2)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

31.12.2017 Tarihli Kanun

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

31.12.2017 Tarihli Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:382)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

30.12.2017 Tarihli Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü GenelTebliği (Sıra No:56)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

29.12.2017 Tarihli Yazı

Emanetlerin Zamanaşımı Süreleri

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

29.12.2017 Tarihli Genelge

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

28.12.2017 Tarihli Yönetmelik

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

28.12.2017 Tarihli Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:380)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

25.12.2017 Tarihli Yazı

Özel Hesaplar

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

25.12.2017 Tarihli Yazı

2018 Yılı Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

23.12.2017 Tarihli Tebliğ

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:9)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

18.12.2017 Tarihli Yazı

4/B Sözleşmeli Personel Modülünün Açılması

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

20.12.2017 Tarihli Yazı

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine İlişkin İşlemler

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

14.12.2017 Tarihli Duyuru

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin Duyuru (Sıra No:2017/4)

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

12.12.2017 Tarihli Genelge

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:8)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

06.12.2017 Tarihli Tebliğ

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:299)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

29.11.2017 Tarihli Yazı

2017 Yılı Kesin Hesabı

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

24.11.2017 Tarihli Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:379)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

11.11.2017 Tarihli Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484)

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

25.10.2017 Tarihli Muhasebat Genel Müdürlüğü Yazısı

Ödenek İşlemleri

Söz konusu Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

17.10.2017 Tarihli Genelge

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

11.10.2017 Tarihli Genelge

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

03.10.2017 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

2017/10842 Sayılı Karar

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr