İstanbul Defterdarlığı
GÜNCEL DUYURULAR

<<<  Ana Sayfa

 

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU !!!...

07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla
6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği ...

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

04.07.2017 Tarihli Genelge

Genelge 5 Sıra Nolu (Mali ve Sosyal Haklar)

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

19.06.2017 Tarihli Duyuru

Dönem Sonu İşlemler (Muhasebat Genel Müdürlüğü Duyurusu)

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

16.05.2017 Tarihli Tebliğ

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine İlişkin 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

28.04.2017 Tarihli Tebliğ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

17.03.2017 Tarihli Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

17.03.2017 Tarihli Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

16.03.2017 Tarihli Tebliğ

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:297)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

15.03.2017 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar İle Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız...

08.03.2017 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

6262 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız...

04.03.2017 Tarihli Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

04.03.2017 Tarihli Tebliğ

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.02.2017 Tarihli Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

25.02.2017 Tarihli Yönetmelik

Çevre Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

13.01.2017 Tarihli Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr