İstanbul Defterdarlığı
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BASIN AÇIKLAMALARI

09.11.2016 Tarihli Basın Açıklaması

          Bir süredir yazılı ve sosyal medyada AKUT Derneğinin kullanmakta olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ortaköy (Esentepe) Mahallesinde olup uygulama İmar Planında H1:1 kat H2: 1 kat+8 kat irtifalı blok nizam ticaret alanında kalan, üzerinde 1 adet 3 katlı, 1 adet 2 katlı bina bulunan ve Hazineye ait olan taşınmazın İstanbul Valiliğince (Defterdarlık) tahliye edilmek istendiği yönündeki haberler ile ilgili kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla Defterdarlığımızca açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Haberin Devamı...

 

21.08.2015 Tarihli Basın Açıklaması

          Hazineye Ait Taşınmazlar İstanbul Defterdarlığınca Yönetilmekte Olup, Muhtarlar veya Üçüncü Şahıslar Tarafından Hazine Taşınmazlarının "ZİLYETLİĞİN DEVRİ" Adı Altında Devri, Alım-Satımı veya Kiralanması Hiçbir Şekilde Yapılamaz. Yapanlar Hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusunda Bulunulacaktır.

Haberin Devamı...

 

23.01.2015 Tarihli Basın Açıklaması

          Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, 1119 ada, 45 ve 46 parsel no.lu 38.520,00m2 ve 16.208,50 m2 yüzölçümlü Hazine’ye ait taşınmazlar ile ilgili yazılı basında çıkan haberler hakkında basın açıklaması ...

Haberin Devamı...

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr