Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama-Kurtarma İhbarları

 

Köprülerden İntihar Olayları

1. Komutanlığımıza intihar girişimleri ihbarının iletilmesini müteakip en kısa sürede olay mahalline intikal edilmekte ve arama kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmaktadır. Ancak köprülerin deniz seviyesinden yüksekliği, boğazda mevcut akıntılar ve zamanında haber verilmemesi veya geç haber verilmesi sebepleriyle yapılan tüm aramalara rağmen arama kurtarma operasyonlarının başarı şansı düşmekte ve ölümler/kayıplarla karşılaşılmaktadır.

2. Boğaz köprülerinden atlamanın engellenmesi kapsamında;

      a. Yayaların köprü üzerine çıkmalarını engelleyecek trafik düzenlemesinin yapılmasının,

      b. Köprülerde yapılacak olan modernizasyon çalışmalarında köprü kenarlarında bulunan köprü yaya Korkuluklarının hafif malzemeden mamül 2-3 metrelik içe bükey çitlerle değiştirilmesinin,

      c. Valilik makamı koordinesinde köprüden intihar olaylarının engellenmesine yönelik olarak koordinasyon hususlarının geliştirilmesi için ilgili makamların katılımı ile koordinasyon toplantılarının düzenlenmesinin can kayıplarını azaltacağı değerlendirilmektedir.

3. Bu olaylarda ihbarı alan kamu kurum/kuruluşu tarafından ihbarın ilgili kolluk kuvvetine vakit kaybetmeksizin bildirilmesi A/K faaliyetinde başlanılması açısından hayati önem arz etmektedir.

4. Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tevdi edilen görevler ilgi (b) kanun ile belirlenmiş ve bu görevler arasında son derece öneme haiz Arama-Kurtarma görevi ve sorumluğu, ilgi (c) plan ve bu konuda yayımlanan yönetmelik gereğince Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na verilmiştir.

5. Arama-Kurtarma görevi ve bu konudaki sorumlulukların yerine getirilmesinin koordinasyonu maksadıyla; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Bölge Komutanlıkları emrinde 4 adet (Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin) Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (YAKKM) teşkil edilmiştir. 2 numaralı YAKKM; SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde teşkil edilmiş olup, konu ile ilgili özel eğitim almış personel tarafından 24 saat esasına göre görev icra edilmektedir. Denizlerimizde görev yapan Sahil Güvenlik Botları/Helikopterleri, A/K konusunda eğitimli personeli ve özel donanımları ile Arama Kurtarma Birimi (AKBİR) olarak YAKKM tarafından görevlendirilmekte ve faaliyetleri takip edilmektedir.

6. İlgi (c) plan gereğince; bölgede icra edilen bir A/K harekatı esnasında, YAKKM ’nin talebi doğrultusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve ilan edilen AKBİR’lere ilaveten diğer kamu/özel kurum ve kuruluşunda bulunan her türlü gemi, bot, malzeme vb. kullanılması söz konusu olabilmektedir. Ancak, diğer kurum ve kuruluşlara ait bot veya personel kullanılması durumunda, koordinasyon sağlanması ve gayretlerin planlı kullanımı daha fazla önem arz etmektedir. Bu koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi, YAKKM tarafından yerine getirilmelidir

7. Ancak özellikle son zamanlarda İstanbul sınırları içerisinde meydana gelen kaza, intihar girişimi, köprüden atlama gibi olayların, bu faaliyetin takibinden birinci derecede sorumlu olan 2 numaralı YAKKM’ye bildirilmediği veya çok geç bildirildiği müşahede edilmektedir. Can emniyetinin söz konusu olduğu A/K harekatının, YAKKM’ye bildirilmemesi veya geç bildirilmesinin yanı sıra, ehil olmayan personel ve malzeme ile yapılacak faaliyetlerin, sonuca olumlu katkı sağlamayacağı değerlendirilmektedir.

8. Müteakip dönemde, öncelikle Kamu yararının gözetilmesi düşüncesinden hareketle insan hayatının kurtarılmasında dakikaların bile önemli olduğu göz önünde bulundurularak, aksine gereksiz güç sarfını önlemek maksadıyla; elde mevcut tüm imkan ve kabiliyetin koordinelı kullanımını sağlayabilmek için Kurumlara intikal edecek her türlü A/K faaliyetinin başlatılmasını gerektirecek ihbarların, aşağıda belirtilen telefon ve belgegeçer numaralarından ivedilikle Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bildirilmesini ,

Arz ederim.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı

ALO 158 İhbar Hattı: 158 Hrk. ve YAKKM: 0212 242 40 00

Santral: 0212 242 97 10 /213-215

Belgegeçer 0212 242 30 93