İstanbul Defterdarlığı
DEFTERDARLIĞIMIZIN MİSYON VE VİZYONU
İstanbul Defterdarlığı;

Misyonu;

Merkez maliye politikalarını tüm ilgililerle birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Defterdarlık.


Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, bir Defterdarlık.


  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr