İstanbul Defterdarlığı
KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI

Başkan: Ahmet UZUN

<<<  Kayyımlık Hizmetleri Hakkında Bilgi İçin...

» İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Başkan: +90 212 402
Sekreter: +90 212 402 44 50
Santral: +90 212 402 40 00
Faks: +90 212 513 28 65
Muhasebe servisi: +90 212 402 44 27
Evrak Kayıt Servisi: +90 212 402 44 50
Araştırma Servisi: +90 212 402 40 00 / 48 27 - 48 28
Tespit Servisi: +90 212 402 40 00 / 48 46
Şef: +90 212 402 44 28 / +90 212 402 44 70
Diğer Servisler: +90 212 402 40 00 / 48 23 - 48 24
Bilgi İşlem: +90 212 402 45 11
Adres :  İstanbul Defterdarlığı
Alemdar Mah. Ankara Cad.
Hükümet Konağı Sk. No:11
34110 Cağaloğlu-Fatih / İSTANBUL