İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)

Yazılı      Elektronik
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.